Import the NCBI web methods from Bioblast

from Bio.Blast import NCBIWWW

First, read the FASTA file into memory. Second, us the qblast method to call the blastn program that compares nucleotides, search the ‘nt’ database, and pass in the FASTA sequence to search.

fasta_string = open("example_fasta.fa").read()
result_handle = NCBIWWW.qblast("blastn", "nt", fasta_string)

The BLAST Record

The BLAST record contains: 1. descriptions: list (title, score, e, num_alignments) 2. alignments: list (title, length, hsps:list (score, bits, expect, num_alighnments, identities, positives, gaps, strand, frame, query, query_start, match, sbjct, sbjct_start)) 3. multiple_alignment

from Bio.Blast import NCBIXML
blast_record = NCBIXML.read(result_handle)
len(blast_record.alignments)
## 50
E_VALUE_THRESH = 0.01

Set the e value to be 1% so that we only look at matches that are less than 1% to be a chance match.

for alignment in blast_record.alignments:
 for hsp in alignment.hsps:
  if hsp.expect < E_VALUE_THRESH:
   print('****Alignment****')
   print('sequence:', alignment.title)
   print('length', alignment.length)
   print('e value:', hsp.expect)
   print(hsp.query)
   print(hsp.match)
   print(hsp.sbjct)
## ****Alignment****
## sequence: gi|1024846747|ref|NG_047015.1| Homo sapiens bone gamma-carboxyglutamate protein (BGLAP), RefSeqGene on chromosome 1
## length 8173
## e value: 0.0
## GGCAGATTCCCCCTAGACCCGCCCGCACCATGGTCAGGCATGCCCCTCCTCATCGCTGGGCACAGCCCAGAGGGTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATCCCCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGGCACCCTTCTTTCCTCTTCCCCTTGCCCTTGCCCTGACCTCCCAGCCCTATGGATGTGGGGTCCCCATCATCCCAGCTGCTCCCAAATAAACTCCAGAAG
## |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## GGCAGATTCCCCCTAGACCCGCCCGCACCATGGTCAGGCATGCCCCTCCTCATCGCTGGGCACAGCCCAGAGGGTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATCCCCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGGCACCCTTCTTTCCTCTTCCCCTTGCCCTTGCCCTGACCTCCCAGCCCTATGGATGTGGGGTCCCCATCATCCCAGCTGCTCCCAAATAAACTCCAGAAG
## ****Alignment****
## sequence: gi|10443354|emb|AL135927.14| Human DNA sequence from clone RP11-54H19 on chromosome 1, complete sequence
## length 164168
## e value: 0.0
## GGCAGATTCCCCCTAGACCCGCCCGCACCATGGTCAGGCATGCCCCTCCTCATCGCTGGGCACAGCCCAGAGGGTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATCCCCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGGCACCCTTCTTTCCTCTTCCCCTTGCCCTTGCCCTGACCTCCCAGCCCTATGGATGTGGGGTCCCCATCATCCCAGCTGCTCCCAAATAAACTCCAGAAG
## |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## GGCAGATTCCCCCTAGACCCGCCCGCACCATGGTCAGGCATGCCCCTCCTCATCGCTGGGCACAGCCCAGAGGGTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATCCCCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGGCACCCTTCTTTCCTCTTCCCCTTGCCCTTGCCCTGACCTCCCAGCCCTATGGATGTGGGGTCCCCATCATCCCAGCTGCTCCCAAATAAACTCCAGAAG
## ****Alignment****
## sequence: gi|62865480|gb|DQ007079.1| Homo sapiens bone gamma-carboxyglutamate (gla) protein (osteocalcin) (BGLAP) gene, complete cds
## length 10147
## e value: 0.0
## GGCAGATTCCCCCTAGACCCGCCCGCACCATGGTCAGGCATGCCCCTCCTCATCGCTGGGCACAGCCCAGAGGGTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATCCCCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGGCACCCTTCTTTCCTCTTCCCCTTGCCCTTGCCCTGACCTCCCAGCCCTATGGATGTGGGGTCCCCATCATCCCAGCTGCTCCCAAATAAACTCCAGAAG
## |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## GGCAGATTCCCCCTAGACCCGCCCGCACCATGGTCAGGCATGCCCCTCCTCATCGCTGGGCACAGCCCAGAGGGTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATCCCCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGGCACCCTTCTTTCCTCTTCCCCTTGCCCTTGCCCTGACCTCCCAGCCCTATGGATGTGGGGTCCCCATCATCCCAGCTGCTCCCAAATAAACTCCAGAAG
## ****Alignment****
## sequence: gi|29449|emb|X04143.1| Human gene for bone gla protein (BGP)
## length 1675
## e value: 0.0
## GGCAGATTCCCCCTAGACCCGCCCGCACCATGGTCAGGCATGCCCCTCCTCATCGCTGGGCACAGCCCAGAGGGTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATCCCCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGGCACCCTTCTTTCCTCTTCCCCTTGCCCTTGCCCTGACCTCCCAGCCCTATGGATGTGGGGTCCCCATCATCCCAGCTGCTCCCAAATAAACTCCAGAAG
## |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## GGCAGATTCCCCCTAGACCCGCCCGCACCATGGTCAGGCATGCCCCTCCTCATCGCTGGGCACAGCCCAGAGGGTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATCCCCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGGCACCCTTCTTTCCTCTTCCCCTTGCCCTTGCCCTGACCTCCCAGCCCTATGGATGTGGGGTCCCCATCATCCCAGCTGCTCCCAAATAAACTCCAGAAG
## ****Alignment****
## sequence: gi|6456148|gb|AC007227.3|AC007227 Homo sapiens chromosome 1 clone RPCI-11_54H19, complete sequence
## length 164179
## e value: 0.0
## GGCAGATTCCCCCTAGACCCGCCCGCACCATGGTCAGGCATGCCCCTCCTCATCGCTGGGCACAGCCCAGAGGGTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATCCCCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGGCACCCTTCTTTCCTCTTCCCCTTGCCCTTGCCCTGACCTCCCAGCCCTATGGATGTGGGGTCCCCATCATCCCAGCTGCTCCCAAATAAACTCCAGAAG
## |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## GGCAGATTCCCCCTAGACCCGCCCGCACCATGGTCAGGCATGCCCCTCCTCATCGCTGGGCACAGCCCAGAGGGTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATCCCCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGGCACCCTTCTTTCCTCTTCCCCTTGCCCTTGCCCTGACCTCCCAGCCCTATGGATGTGGGGTCCCCATCATCCCAGCTGCTCCCAAATAAACTCCAGAAG
## ****Alignment****
## sequence: gi|146149515|gb|AC193856.2| Pan troglodytes BAC clone CH251-490M23 from chromosome 1, complete sequence
## length 186904
## e value: 0.0
## GGCAGATTCCCCCTAGACCCGCCCGCACCATGGTCAGGCATGCCCCTCCTCATCGCTGGGCACAGCCCAGAGGGTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATCCCCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGGCACCCTTCTTTCCTCTTCCCCTTGCCCTTGCCCTGACCTCCCAGCCCTATGGATGTGGGGTCCCCATCATCCCAGCTGCTCCCAAATAAACTCCAGAAG
## ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## GGCAGATTCCCCCTAGACCCGCCCGCACCATGGTCAGGCATGCCCCTCCTCATCGCTGGGCACAGCCCAGAGGGTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACACAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAGCCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGTTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACAGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATACCCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGGCACCCTTCTTTCCTCTTCCCCTTGCCCTTGCCCTGACCTCCCAGCCCTATGGATGTGGGGTCCCCATCATCCCAGCTGCTCCCAAATAAACTCCAGAAG
## ****Alignment****
## sequence: gi|146149406|gb|AC193547.5| Rhesus Macaque BAC CH250-5J10 () complete sequence
## length 175357
## e value: 0.0
## GGCAGATTCCCCCTAGACCCGCCCGCACCATGGTCAGGCATGCCCCTCCTCATCGCTGGG-CACAGCCCAGAGGGTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATCCCCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGGCACCCTTCTTTCCTCTTCCCCTTGCCCTTGCCCTGACCTCCCAGCCCTATGGATGTGGGGTCCCCATCATCCCAGCTGCTCCCAAATAAACTCCAGAAG
## ||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||| ||||||||||||| | ||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||| | ||||||| ||||| |||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||| ||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||| |||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||  ||||||| |||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||| |||||||||| ||||||||||| ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||| |||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||| ||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||| || |||
## GGCAGATTCCCCCTAGACCCGCCTGCACCATGGTCAGGCACGCCCCTCCTCATCACCGGGACACAGCCCAGAGGGTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGGAGCCCAACACAGCCACTGAGACGCCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTGCTGGCCCTGGCCACACTTTGCATCACTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCACAGCAGTGGGGGCTGAGAAAAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGTAGTCTAATCACCCTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAAGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACACAGGGGAAGGAGGATGAGAGCCCTGGGGATGAGCAGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAACCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTAAGAGGATGGACCTGATGGGCTCCTGGACCCT----TCTCACCTTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCTACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCTGTCAGGAAGGCCAGCCTGCTGCCAACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATTCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGCGGTGGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGCTGTGGTGGGGGAACAGGCAGCCAGCCCTGGTGGGGACCCTGGAGCCCCATGTGTAGTGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGCCCCCTACCCAGATCCCCTGGAGCCCAAGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGCTGGCTGACCACATCGGCTTCCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCCGCTGGCCTGGCCGGCAAACCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGGCCCCCTTCTTTCCCCTTCCCCTTGCCCTTGCCCTGACCTCCCAGCCCTATGGATGTGGGGTCCCCATCAT-CCAGCTGCTCCCAAATAAACTTCAAAAG
## ****Alignment****
## sequence: gi|124111173|gb|DQ977353.1| Pan troglodytes BGLAP (BGLAP) gene, complete cds
## length 1064
## e value: 0.0
## GTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATCCCCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGGCACCC
## |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## GTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACACAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAGCCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGTTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACAGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATACCCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGGCACCC
## ****Alignment****
## sequence: gi|120974390|gb|DQ976476.1| Gorilla gorilla BGLAP (BGLAP) gene, complete cds
## length 1069
## e value: 0.0
## TATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATCCCCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGGCACCCTTCTTTCCTC
## |||||||| | |||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||
## TATAAACANTNCTGGAGGCTGGCAGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGTGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCTCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCATCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGA---TGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGGTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCATGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATCCCCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGGCA-CCTTCTTTCCTC
## ****Alignment****
## sequence: gi|124054201|gb|DQ977503.1| Pongo pygmaeus BGLAP (BGLAP) gene, complete cds
## length 1064
## e value: 0.0
## GTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATCCCCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGGCACCC
## |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||| |||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
## GTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACGCCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTACTGGCCCTGGCCGCACTGTGCATCACTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCACAGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGATGCAGGGAAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGACTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAAGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTGGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCGGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCTGGGATGGTCTGTGGGGGAGGTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACACGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGTGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATCCCCTGGAGCCCAAGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGTCGGCAACCCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGGCACCC
## ****Alignment****
## sequence: gi|124013595|gb|DQ977098.1| Macaca nemestrina BGLAP (BGLAP) gene, complete cds
## length 1059
## e value: 0.0
## GTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATCCCCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGG
## ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||| | ||||||| ||||| |||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||| ||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||| ||||||| |||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||| |||||||||| ||||||||||| ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||| |||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||
## GTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGGAGCCCAACACAGCCACTGAGACGCCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTGCTGGCCCTGGCCACACTTTGCATCACTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCACAGCAGTGGGGGCTGAGAAAAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAATCATCCTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAAGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACACAGGGGAAGGAGGATGAGAGCCCTGGGGATGAGCAGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAACCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTAAGAGGATGGACCTGATGGGCTCCTGGACCCTCCCTTCTCACCTTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCTACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCTGTCAGGAAGGCCAGCCTGCTGCCAACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATTCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTGGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGCTGTGGTGGGGGAACAGGCAGCCAGCCCTGGTGGGGACCCTGGAGCCCCATGTGTAGTGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGCCCCCTACCCAGATCCCCTGGAGCCCAAGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGCTGGCTGACCACATCGGCTTCCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCCGCTGGCCTGGCCGGCAAACCCAGTTCTGCTCCTCTCCAGG
## ****Alignment****
## sequence: gi|122053901|gb|DQ976615.1| Ateles geoffroyi BGLAP (BGLAP) gene, complete cds
## length 1026
## e value: 0.0
## GTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATCCCCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCC
## ||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||| | ||||||| ||||| |||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||| ||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||| ||||||| |||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||| ||||||||||  |||||||| ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||| |||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||
## GTATAAACANTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGGAGCCCAACACAGCCACTGAGACGCCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTGCTGGCCCTGGCCACACTTTGCATCACTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCACAGCAGTGGGGGCTGAGAAAAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAATCATCCTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAAGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACACAGGGGAAGGAGGATGAGAGCCCTGGGGATGAGCAGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAACCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTAAGAGGATGGACCTGATGGGCTCCTGGACCCTCCCTTCTCACCTTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCTACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCTGTCAGGAAGGCCAGCCTGCTGCCAACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATTCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTGGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGCTGTGGTGGGGGAACAGGCAGCCANNNCTGGTGGGGACCCTGGAGCCCCATGTGTAGTGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGCCCCCTACCCAGATCCCCTGGAGCCCAAGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGCTGGCTGACCACATCGGCTTCCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCCGCTGGCC
## ****Alignment****
## sequence: gi|121503214|gb|DQ976876.1| Macaca mulatta BGLAP (BGLAP) gene, complete cds
## length 1010
## e value: 0.0
## TGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCGGATCCCCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTTCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGC
## ||||||||||||||||||||||||||||||| |||||| | ||||||| ||||| |||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||| ||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||  ||||||| |||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||| |||||||||| ||||||||||| ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||| |||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||
## TGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGGAGCCCAACACAGCCACTGAGACGCCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTGCTGGCCCTGGCCACACTTTGCATCACTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCACAGCAGTGGGGGCTGAGAAAAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAATCACCCTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAAGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACACAGGGGAAGGAGGATGAGAGCCCTGGGGATGAGCAGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAACCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTAAGAGGATGGACCTGATGGGCTCCTGGACCCT----TCTCACCTTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCTACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCTGTCAGGAAGGCCAGCCTGCTGCCAACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATTCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTGGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGCTGTGGTGGGGGAACAGGCAGCCAGCCCTGGTGGGGACCCTGGAGCCCCATGTGTAGTGAGAGGAGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGCCCCCTACCCAGATCCCCTGGAGCCCAAGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGCTGGCTGACCACATCGGCTTCCAGGAGGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCCGCTGGCCTGGCCGGC
## ****Alignment****
## sequence: gi|121483905|gb|DQ977209.1| Pan paniscus BGLAP (BGLAP) gene, partial cds
## length 790
## e value: 0.0
## GTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCC
## ||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## GTATAAACANTNCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGTGAGCCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAACCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGGCTGGGGTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGGGAGTGGCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCC
## ****Alignment****
## sequence: gi|122934939|gb|DQ976754.1| Lagothrix lagotricha BGLAP (BGLAP) gene, partial cds
## length 634
## e value: 0.0
## GTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGG--CAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGCCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTTGGCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGCAGAGGGAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGGT-----GAACCAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGACCTG--ATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCTGTCTGGCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCA
## ||||||||||||||||||| || ||||| ||||| ||| ||| | |||||||||||      ||||||| |||||||||||||| |||||||| |||| |||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||| | |  ||||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||         ||||||||||||| ||||||| || ||||||||||||||||| |||||||||||||| || ||||||| ||| ||||||||||||||||||||||||| ||| ||||| ||| |   |||| | |||||||| ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| || | | ||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| ||||||||||     ||| |||||||||||| ||||||||| |||| |||||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||| |||||||||||
## GTATAAACAGTGCTGGAGGGTGCCGGGGGGCAGGCGAGCCGAGCCTTGAGCAGCAGCTG----------CCGAGACGCCATGAGAGCCCTCCCACTCCTCCCCCTGCTGGCCCTGGCCGCACTCTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGTGTCCCCACCTCCCCTCAGGCCGCACTGCAGTGGGGGCTGAGAGGGGTAT--ACCATGGCCCACCTCTTCTCACCCCTTCG-CTGGCAGTCCCT------------------GTTGCAGGCTCAAGCCATTTGTCCTCGCTCTGCCCTTGCAGAGAGAGAGGAGGGAAGAACACGCTGCCCAAGATGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTAGGGGTGAGC-GGGTTCAAAGGAACTATGCTCCCTT-CCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGCGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGATGGGCCCGGCAGGGGCTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTAGTCCCTCAGTCTCATTCCCCAACTCCTGCCA----------GGCTGTCAGGAAGGCCACCCTGCTCCCTACCTTGTCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCTTACCCCTCTGCTCCACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTGGTG